Zgłaszanie opinii i uwag

Drodzy mieszkańcy Jankowic

Zachęcamy do zgłaszania opinii i uwag dotyczących przebiegu linii kolei dużych prędkości na stronie https://www.cpk.pl/pl/inwestycja/ssl/formularz-kolej

Potrzebne dane :Załącznik nr 1 Atlasów map przebiegów korytarzy kolejowych , ciąg numer 9 linia kolejowa 86 i 87 , arkusz 3. Jankowice Gmina Oława.

Sołtys i Rada Sołecka.