Zebranie 24 maj 2024r. Godz.19.00

Serdecznie zapraszamy na zebranie wiejskie, które odbędzie się w naszej świetlicy 24 maja 2024 roku o godzinie 19.00. Celem zebrania będzie:

  • poinformowanie mieszkańców o przystąpieniu do sporządzenia planu ogólnego Gminy Oława ( plan przestrzenny zagospodarowania)
  • rozmowa z mieszkańcami na temat ewentualnego nadania nazw ulic w naszej miejscowości
  • informacje na temat spraw bieżących.

Sołtys i Rada Sołecka Jankowic