Stowarzyszenie Jankowice

Powstał pomysł powołania Stowarzyszenia, które ma działać na rzecz poprawy warunków życia i rozwoju Jankowic. Jednym z celów (ale nie głównym)  jest między innymi pozyskiwanie środków na odtworzenie i utrzymanie rowów. Jeżeli weźmiemy sprawy w swoje ręce, będzie: taniej, szybciej, zgodnie z wolą mieszkańców. 
Realizacja zadań może być finansowana ze składek członków Stowarzyszenia, ale istnieje również szansa na dofinansowanie z Gminy, Powiatu, Województwa, różnych fundacji i innych organizacji. 
Dostaliście Państwo pisemną informację na temat Stowarzyszenia w Jutrzynie. Namawiam do poważnego zastanowienia się nad tym tematem, w dłuższej perspektywie możemy tylko zyskać… 
Treść informacji: