„Alejka Szczęścia” na terenie sportowo-rekreacyjnym.

Stowarzyszenie „Nasze Jankowice” pozyskało grant w wysokości 5000 zł. z Fundacji Orlen na realizację projektu „Alejka Szczęścia Fundacji Orlen w Jankowicach”.
„Aleja Szczęścia” to alejka drzewek nasadzonych dla każdego dziecka mieszkającego w Jankowicach (od rocznika 2010 do chwili obecnej – tj. około 40 dzieci). Dla dziewczynek zostały wybrane ozdobne wiśnie, natomiast dla chłopców klon czerwonolistny.
Przy każdym drzewku będzie zawieszka zawierająca imię dziecka oraz miesiąc i rok urodzenia.

Aleja będzie powiększana wraz z narodzinami kolejnych dzieci. Pomiędzy drzewami w przyszłości zamontujemy ławki, aby móc odpocząć w cieniu „osobistych” drzew. Aleja będzie zlokalizowana na terenie boiska, zostanie wyeksponowana poprzez budowę bramy wejściowej z tablicą informacyjną.

Drzewka zostały już zamówione, w sobotę 10 listopada od godz. 10.00 planujemy rodzinne sadzenie drzewek dla dzieci. Zapraszamy wszystkich chętnych mieszkańców do pomocy, a w szczególności rodziny z dziećmi z roczników 2010-2018.
Osoby, które mają pytania bądź wątpliwości dotyczące projektu proszone są o kontakt pod nr tel. 601 701 176.

link do galerii zdjęć poniżej: https://www.facebook.com/jankowice.eu/posts/2304182749671425