Ostatnie realizacje Funduszu Sołeckiego

W ramach Funduszu Sołeckiego zakupiliśmy i zamontowaliśmy huśtawkę na boisku oraz stojak rowerowy i ławkę przy wjeździe do naszej miejscowości. Sołtys i Rada Sołecka