Zabranie 07/03/2020

Szanowni mieszkańcy
W imieniu Sołtysa i Rady Sołeckiej zapraszam na zebranie informacyjne w tę sobotę 07 marca o godz.18.00 dotyczące powstania nowych linii kolejowych przebiegających między innymi przez tereny naszych Jankowic.