Podsumowanie wyborów na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej

We wtorek 11 czerwca odbyły się u nas wybory na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej.
Sołtysem została Anna Matuszek a do Rady Sołeckiej wybrano następujące osoby :
Andżelika Wesoła
Emilia Macyszyn-Chodzińska
Katarzyna Rutkowska
Dariusz Rogotowicz
Jakub Gorzkowski
Sołtysowi Kazimierzowi Pilchowi oraz członkom Rady Sołeckiej dziękujemy za poświęcony czas, energię oraz ciężką pracę dla dobra naszej miejscowości.
Mieszkańcom serdecznie dziękujemy za obecność a wójtowi Arturowi Piotrowskiemu oraz pani Magdalenie Kłebickiej z Gminy za sprawne przeprowadzenie wyborów.