Akcja kastracja -nabór wniosków od 24 czerwca 2024r.

W okresie od 24 czerwca 2024 r. do 30 listopada 2024 r. gmina Oława wraz z Fundacją ZWIERZ (https://fundacjazwierz.org) podjęły się realizacji projektu ZWIERZowa Akcja Kastracja mającego na celu upowszechnienie przeprowadzenia zabiegów sterylizacji/kastracji u zwierząt właścicielskich – psów i kotów oraz kotów wolno żyjących.

Nabór wniosków będzie od 24 czerwca 2024 r. do 12 lipca 2024 r. W pierwszej kolejności będą rozpatrywane wnioski złożone przez właścicieli lub opiekunów zamieszkujących na terenie Gminy Oława i jednocześnie posiadających – niezależnie od osiągnięcia wieku emerytalnego – legitymację emeryta-rencisty lub Gminną kartę seniora lub kartę dużej rodziny (którą należy okazać przy składaniu wniosku).

Więcej informacji oraz Regulamin akcji i wzór wniosku na stronie gminy:
https://gminaolawa.pl/zwierzowa-akcja-kastracja/