12/06/2022 Przedterminowe wybory na Wójta Gminy Oława !!!

Dzisiaj 12/06/2022 do godz.21.00 mieszkańcy Jankowic mogą oddać swój głos w budynku po byłym gimnazjum Siedlce 12 55-200 Oława.