Ogrodzenie cmentarza.

Z inicjatywy mieszkańców Jankowic, w ubiegłym roku wybudowano 136 mb ogrodzenia cmentarza od strony frontowej, w październiku tego roku kolejne 35 mb od strony północnej. Zamontowano również stojak rowerowy przy wejściu na cmentarz.
Bądźmy hojni składając ofiarę na utrzymanie naszego cmentarza, te pieniądze są naprawdę dobrze wykorzystane…
Rada Cmentarza