Obowiązkowa segregacja śmieci

Gmina Oława przypomina o obowiązkowej segregacji odpadów komunalnych od 1 marca 2020 r.
W związku ze zmianą przepisów zawartych w Ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej, na której powstają odpady komunalne będzie zobligowany do zaopatrzenia się w pojemniki na:
– bioodpady (pojemnik w kolorze brązowym);
– szkło (pojemnik w kolorze zielonym);
– papier (pojemnik w kolorze niebieskim);
– odpady resztkowe /pozostałości z sortowania (pojemnik w kolorze szarym);
– metale i tworzywa sztuczne (pojemnik w kolorze żółtym) lub worek, który dostarcza przedsiębiorca odbierający odpady komunalne.

Obowiązkowa segregacja śmieci